Dagsrytmen i Morgenfruen:

Dagens rytme og indhold vil afhænge af årstiden og vejret. En typisk dag i Morgenfruen har følgende rammer:

6.30 – 8.00: Morgenmad

8.00 – 9.30: Fri leg

9.30 – 10.00: Formiddagsmad (”ti-mad”)

10.00 – 10.30: Eventyr eller sanglege

10.30 – 11.30: Fri leg eller fast aktivitet

11.30 – 12.00: Frokost

12.00 – 13.30: Aktiviteter og leg

13.30 – 14.00: Frugt

14.00 – 16.45: Leg og afslutning på dagen

Tidsangivelserne er vejledende.

Morgenfruen har et lokale, som den fuldt råder over. Det er indrettet så det tilgodeser de forskellige aktiviteter, der mest egner sig til at foregå inden døre. Det er f.eks. leg med klodser, rollelege, udklædning, dukker, spil, tegning, maling, bagning, osv. Derudover råder børnehaven over børnehaveklassens lokale overfor, i samme bygning, som børnehaven kan benytte uden for skoletiden. I skoletiden er der desuden samlege mellem børnehave og børnehaveklasse, når det skønnes relevant. Børnehaven benytter SFOlokalerne i tilstødende bygning fast ml kl 6:30 og 8, samt lejlighedsvis om eftermiddagen.

Børnehaven opholder sig for det meste udenfor, på skolens legeareal, hvor der er gynger, rutshebane, vand/mudder legeplads, sandkasse, huler, klatretræer, mm. Derudover benytter børnehaven sit eget hjørne af skolens legeareal, hvor der er indrettet en lille have, hvor vi sår grøntsager. Derudover benytter børnehaven de mange frugttræer og buske, der er på arealet. Vi følger således årets gang i naturen, i aktiviteter og leg, ved at opholde os mest udenfor.

Børnene skal helst møde ind inden kl. 9.00. Hvis barnet holder fri, eller er syg en dag, skal der gives besked på børnehavens telefon, senest kl. 8.00 samme morgen. Der kan sendes SMS, eller indtales besked på telefonsvareren, døgnet rundt.

Børnehavens dagligdag

De børn der kommer inden kl. 8 tilbydes morgenmad, eller spiser deres medbragte. Morgenen tilbringes sammen med de SFO-børn, der møder ind før skoletid.

Kl. 8 er der fri leg, mens resten af børnegruppen efterhånden møder ind. Kl 9:30 spiser vi lidt af madpakken til formiddagsmad (”ti-mad”). Vi tænder lys og siger spisevers. Lige efter ti-mad samles vi, og laver sanglege, eller hører et eventyr. Derefter går vi ud og leger. Her leges ofte sammen med skolebørnene ude. Nogle formiddage samles vi og laver en vorksenstyret aktivitet. Det kan være bagning, maling, eller noget der hører årstiden til. Kl. ca. 11.30 går vi til bords og spiser frokost. Vi tænder igen lys og siger spisevers. Hvis vejret tillader det, spiser vi frokost ude. Efter frokost går vi ud og leger igen. De børn der skal sove til middag bliver puttet, mens resten leger udenfor. Kl 13:30 samles vi ude, og spiser eftermiddagsmad, sammen med SFO-børnene.

Andelen af voksenstyret leg, er forholdsvis lille. De voksne går foran med forskellige aktiviteter, som børnene kan byde ind på, efter interesse. For eksempel bruger de voksne tid på at grave i haven, så og høste grøntsager, mm. Aktiviteter som børnene dermed bliver interesserede i, og deltager i. Alle børn er med til spisning, sanglege og eventyrfortælling, samt aktiviteter som maling, bagning, bivoks, eller tegning, som de voksne sætter i gang, hvor alle børn er med.

Aktiviteterne, som de voksne styrer, har ofte et tema, som hører til årstiden. Ud over at have et årstidstema, kan aktiviteterne også udvælges efter, hvad de voksne vurderer at børnene har brug for at øve sig på. F. eks. at samarbejde med hinanden, at vente på tur, osv.

Se mere i de pædagogiske læreplaner (link)

Se også Morgenfruens Kostpolitik (link)