Østskolens bestyrelse fungerer som bestyrelse for Børnehaven Morgenfruen.
Jvf. Dagtilbudsloven, §14 stk 3 skal der etableres en bestyrelse for børnehaven, men da børnehaven er under skolens bestyrelse, har børnehaven i stedet et forældreråd, som samarbejder med skolens bestyrelse.
Forældrerådet tillægges udtaleret og indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale i børnehaven.