Festerne

Rytme er vigtigt for det lille barn. Det elsker gentagelsen i legen, i dagens og ugens forløb og i årstidernes vekslen – de samme små og store ritualer igen og igen.

Fra tidernes morgen har årstidernes skiften været markeret gennem store eller små ritualer, og både voksne og børn lever i et samspil med naturens (årstidernes) foranderlighed. Når vi hertil føjer nogle af vort lands kulturtraditioner, så bliver det muligt at bruge årstidsforløbet som pædagogisk redskab for at opnå noget, der sætter sig som blivende, positive spor hos børnene. Især i et land som vores, hvor de fire årstiders skiften så tydeligt mærkes.

Enhver årstidsfest har to sider. Den ene er det, vi faktisk gør sammen med børnene – næsten altid iklædt fortællingens eller handlingens billede, meget konkret og uden forklaring. Den anden side er så den voksne indsigt, der rummer en dybere forståelse for værdier og for baggrunden for årstidsfesterne.

I Waldorfbørnehaven bestræber vi os på, at de ritualer, lege og fester, vi sammen fejrer, altid har baggrund i en dybere (voksen) forståelse, dels for livet og mennesker i almindelighed, men i særdeleshed for børnenes udvikling.

Se mere her: Årstidsfester