Betaling

En børnehaveplads koster 1955 kr.
Betaling for pladser i Morgenfruen sker månedsvis forud. Betaling skal tilmeldes Betalingsservice, når barnet bliver optaget i børnehaven.
Ved manglende betaling mister forældrene retten til institutionspladsen, og Morgenfruen kan derfor uden yderligere varsel tilbyde pladsen til anden side. Dette træder i kraft, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse med en uges varsel kan finde sted. Ved udmeldelse pga. skolestart i august måned betales der for hele juli måned (uanset ferieafholdelse). Evt. økonomisk friplads søges hos bopælskommunen.

Morgenfruen forbeholder sig ret til at optage søskende til børn, der allerede går i børnehaven, før andre børn fra ventelisten.

Accepten af disse forbehold skal, hvis barnet indskrives i Morgenfruen, bekræftes med en underskrift.